نهم: گریز از آزادی، نوشته اریک فروم، ترجمه عزت‌الله فولادوند، انتشارات مروارید.

  • نویسنده در این کتاب به تحلیل و بررسی آزادی می پردازد. در ابتدا تعریفی از آنچه که آزادی می خواند بیان می‌کند و تفاوت آن را با آن‌چه که در جامعه به طور عموم آزادی نامیده می‌شود بیان می‌دارد . فروم سپس نظریه‌ی خود را مطرح می‌کند و اعلام می‌کند که انسان به طور ناخودآگاه در حال گریز از آزادی است و تلاش می‌کند تا نادانسته آزادی خود را محدود کند.
  • از نظر فروم ارزیابی بحران کنونی و چاره یابی بر مخاطراتی که تمدن امروز با آنها روبه روست وابسته به فهم معنای آزادی در نظر آدمی است و فهم معنای آزادی تابع درک خوی یا منش انسان این عصر است. (یعنی توجه به روان و اجتماع ) یعنی تحلیل آزادی جز از راه بررسی تاثیر متقابل عوامل روانی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و تاریخی بر یکدیگر میسر نیست.

پاسخ دهید