«پیر شدن امری اجباری و اجتناب‌ناپذیر است؛ اما رشد کردن(عاقل شدن) امری اختیاری و انتخابی است.» بر هم زدن یک مراسم رسمی و قانونی، که از سوی نهادهای مسئول مجوّز گرفته است، نشان می‌دهد جامعه‌ی ما در این چهل ساله، به اجبارِ زمان پیر شده است، ولی برای رشد کردن راه درازی دارد. بر هم زدن یک کنسرت موسیقی، هرچند که با برگزاری‌َش مخالف باشیم، نه مصداق امر به معروف است و نه نشانه‌ی نهی از منکر؛ بلکه تضییع حق‌النّاس است و توهین به قانون و سازمان‌های رسمی.

پاسخ دهید