طرح مسئله:
كم آبي معضلي است كه در اين سال ها نه تنها دامن گير كشور ما كه تا اندازه اي در ديگر كشورها هم مسئله ساز شده است و در برخي مناطق ممكن است در آستانه تبديل شدن به يك بحران باشد. كم‌آبي جداي از ابعاد اقتصادي، سياسي، امنيتي،‌ اجتماعي و رواني، از نظر اخلاقي هم تاثيرات و تبعاتي دارد كه بايد از سوي اخلاق‌پژوهان مورد تامل و توجه قرار گيرد.

سوال اصلي:
كم آبي يا بي آبي از نظر اخلاقي چه پيامدها و مشكلاتي را به دنبال دارد؟

فرضيه:
برخي از مهم ترين پيامدهاي اخلاقي كم آبي عبارت است از: تضعيف شفقت و مهرباني نسبت به ديگران، تشديد اختلاف و كينه و بدبيني بين شهروندان، افزايش روحيه حرص و آز و طمع، افزايش مشكلات اخلاقي در خانواده‌هايي كه معيشت آنها بيشترين وابستگي را به آب دارد (از قبيل كشاورزان و دامداران)، رنج و ناراحتي حيوانات، .

سوال هاي فرعي: (كه علاوه بر كمك به اثبات فرضيه، براي تعيين سرفصل‌هاي پايان‌نامه هم مفيد است)
۱. كم‌آبي و خشك‌سالي به چه معناست و شاخصه‌هاي آن كدام است؟
۲. مهم‌ترين ادله و شواهد وجود كم آبي در كشور ما چيست؟
۳. چه عواملي موجب كم‌آبي مي شود؟
۴. كم‌آبي با اخلاق چه نسبتي دارد؟
۵. وظايف اخلاقي شهروندان و دولت براي كاهش پيامدهاي غيراخلاقي كم‌آبي چيست؟
۶. كدام‌يك از مباحث مطرح شده در اخلاقي اسلامي براي موضوع حاضر كاربرد دارد؟
۷…. موارد ديگر

مهم: توجه داشته باشيد كه درباره يك موضوع (مثلا كم آبي) مي توان سوالات اصلي متعددي مطرح كرد و هر سوال را در يك پايان نامه مستقل بررسي كرد. طبيعتاً با تغيير سوال اصلي، فرضيه و برخي از سوال‌هاي فرعي هم تغيير مي‌كند. در پستٔ‌هاي ديگر چند نمونه معرفي خواهد شد.
شما هم مي‌توانيد موضوعاتي كه مناسب مي‌دانيد از طريق @harahmati_ir اطلاع دهيد تا در كانال درج شود.

پاسخ دهید