يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي طلاب و دانشجويان در مقطع ارشد و دكتري پيدا كردن موضوع براي پايان نامه است. براي كمك به اين افراد از اين بعد هر از گاهي به معرفي موضوعاتي مي‌پردازم كه به نظر خودم در جامعه امروز ايران از نوعي اولويت برخوردار است و، البته در حد اطلاع بنده، درباره آنها كار چنداني نشده است. اين موضوعات عمدتاً در عرصه فلسفه اخلاق و به‌ويژه اخلاق كاربردي قرار مي‌گيرد.
درمعرفي هر موضوع، حتي المقدور به چند محور مهم مثل سوال اصلي، فرضيه ، و برخي سوال هاي فرعي نيز اشاره خواهم كرد.
بديهي است آنچه مطرح مي شود وحي مُنزَل نيست و بيشتر با هدف تلنگر زدن به ذهن دانشجو انجام مي شود. بنابراين، افراد مي توانند از اين موضوعات ايده بگيرند و آن را به هر صورتي كه تمايل دارند تغيير دهند.
اين موضوعات را با عبارات (برای پایان‌نامه) و (موضوع پایان‌نامه) مي‌توانيد پي‌جويي كنيد. شما هم مي‌توانيد موضوعاتي كه مناسب مي‌دانيد را از طريق @harahmati_ir اطلاع دهيد تا در كانال درج شود.

براي آشنايي با فوت‌وفن انتخاب موضوع پايان‌نامه پيشنهاد مي‌كنم در روی اینجا کلیک کنید و فايل‌هاي جلسات سوم و چهارم را گوش دهيد.

پاسخ دهید