تلگرام در نسخه ۱.۶.۲ این امکان را فراهم کرده که ارسال کننده پیام در گفتگوی‌های خصوصی بتواند در هر زمان، هر پیامی را برای «هر دو طرف» (گیرنده و فرستنده) حذف کند.
مزیت این کار آن است که در صورت ارسال یک پیام به صورت اشتباه، یا منصرف شدن از ارسال آن، می توان مانع دسترسی گیرنده به آن شد. اما مشکلش این است که در صورت حذف توسط فرستنده، دیگر شما نمی توانید به آن مطلب استناد کنید یا اگر فایلی را ارسال کرده به آن دسترسی داشته باشید. یا حتی فرستنده می تواند ارسال مطلب را انکار کند.
به همین خاطر این امکان جدید مورد اعتراض کاربران قرار گرفته ولی ظاهرا تلگرام آن را تغییر نداده است.

بنابراین پیشنهاد می شود:
اگر به پیام ها یا فایلهای ارسالی از طرف دیگران نیاز دارید به مجرد دریافت آن را در جایی ذخیره کنید. مثلا فایل را دانلود کنید یا از پیام ارسالی تصویر صفحه (screenshot) بگیرید

پاسخ دهید