در این قسمت فایل های تصویری مربوط به اخلاق فناوری اطلاعات (اخفا) معرفی می‌شود. برای دسترسی به آنها می‌توانيد به اینجا  مراجعه فرماييد. مدت هر برنامه حدود ۱۵ دقیقه است.

👁‍🗨 قسمت اول : چرا باید شبکه های اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد؟

👁‍🗨 قسمت دوم: آیا شبکه های اجتماعی می تواند موضوع بررسی های اخلاقی قرار گیرد؟

👁‍🗨 قسمت سوم: شرایط دفاع اخلاقی از شبکه های اجتماعی چیست؟

👁‍🗨 قسمت چهارم: برای بررسی اخلاقی شبکه های اجتماعی چه فرایندی را باید طی کرد؟

👁‍🗨 قسمت پنجم: علل گرایش روزافزون به شبکه های اجتماعی چیست؟

👁‍🗨 قسمت ششم: چگونه از شبکه های اجتماعی برای رشد اخلاقی جامعه استفاده کنیم؟

👁‍🗨 قسمت هفتم: در شبکه های اجتماعی چه نوع ناهنجاری های اخلاقی امکان وقوع دارد؟

پاسخ دهید