به دنبال مصاحبه تصویری ای که اخیرا بنده با سایت مباحثات در مورد فعالیتهای مطبوعاتی و پژوهشی ام تاکنون داشتم (http://yon.ir/JjYql) و در آن به حوادث دوران مدیریتم در روزنامه کیهان اشاره کردم و از جمله در باره بولتن هایی … ⬿

آقای سید مصطفی محقق داماد اخیرا اظهار داشته است: «اگر گوش کنیم در منطقه ما صدای کشت و کشتار زنان، کودکان و مردان را می‌شنویم که در جنگ کشته و سربریده می‌شوند، این جنگ به نام دین و خدا انجام … ⬿