پیرامون بیانیه مرجعیت و علمای قم در باره سید کمال حیدری

اخیرا آیات عظام صافی گلپایگانی و وحید خراسانی با صدور بیانیه ای نسبت به القائات متعدد و انحرافی و خلاف مسلمات اعتقادی شیعه آقای سید کمال حیدری از روحانیون عراقی ساکن قم اعلام موضع کرده و وی را در زمره رویگردانان از عقاید مسلم و ضروری مذهب حق تشیع دانستند. (برای دیدن عقاید انحرافی حیدری اینجا را ببینید: yon.ir/apeaQ)

به دنبال این بیانیه جمعی از اساتید شاخص حوزه علمیه قم از این اقدام دو مرجع شیعه استقبال کرده و یاد آور شدند که پی گیری ها و تذکرات و مباحثات با آقای حیدری سودمند نبوده و لذا نسبت به انحرافات وی اعلام موضع کرده اند.
اقدام این دو مرجع معظم و جمعی از اساتید حوزه را باید به استناد روایت معروف نبوی صلی الله علیه و آله در زمره وظایف ذاتی مرجعیت و روحانیت دانست که فرمود: «هر گاه بدعتها در امت من ظاهر شود، عالم دین باید علم خود را (در مقابله و روشنگری در برابر بدعتها) ظاهر کند و الا مشمول لعنت خداوند خواهد شد.» (کافی ج ۱، ص ۵۴)
به دنبال این اقدام روشنگرانه، عده ای تلاش کردند تا به انحای گوناگون این حرکت را زیر سئوال برده و یا آن را تحریف کنند:

۱. عده ای این موضوع را به گرایشهای فلسفی و عرفانی حیدری مربوط کردند در حالی که چنین امری صحت نداشته و همه مساله این است که آقای حیدری بسیاری از مسلمات دین و مذهب شیعه را مورد انکار و یا تشکیک و سئوال قرار داده و بسیاری از حرفهای او، امروز مستمسک برخی شبکه های وهابی علیه تشیع شده است.(اینجا را ببینید: https://youtu.be/RN941dK-r6Y)

دعوای موافقان و مخالفان فلسفه و عرفان در حوزه تشیع کبروی نبوده بلکه صغروی است. به این معنا که موافقان و مخالفان فلسفه و عرفان هر دو بر مرجعیت و محوریت قران و اهل بیت علیهم السلام در معارف و عقاید اتفاق نظر دارند و بحثشان در این است که آیا فلسفه و عرفان موجود با این مرجع و محور، انطباق دارد یا خیر؛ که موافقان مدعی این انطباق و مخالفان منکر آنند و در این باره با هم به بحث و گفتگوی علمی می پردازند.
هیچ فیلسوف و عارف شیعی ای خدشه ای در امامت اهل بیت و عصمت و مهدویت و نفی سقیفه و … ندارد و موافق و مخالف فلسفه و عرفان این عقاید را انحرافی و باعث خروج از تشیع می دانند.

۲. برخی، این حرکت مرجعیت و اساتید را در برخورد با آقای سید کمال حیدری با آزاد اندیشی علمی مخالف دانسته اند. در حالی که بدیهی است آزاد اندیشی در هر موضوع و ساحت علمی، آداب و ضوابط خود را دارد. اولین ضابطه آن رعایت روش علمی و استدلال و استناد و روحیه حق جویی در گفتن و نوشتن است نه آن که مدعاهایی شالوده شکنانه علیه دین و مذهب بدون کمترین استدلال و استناد علمی و یا با ضعیف ترین استدلالها به صورت خطابی و شعاری مطرح شود و بسیاری از مردم و جوانان فاقد تخصص و اطلاع در مسائل دینی را با شک و شبهه و تردید مواجه کند. آنچه آقای حیدری ظرف چند سال اخیر مطرح کرده است عموما مصداق چنین رویکرد تبلیغاتی و خطابی فاقد روش و دلیل علمی بوده است.

۳. کسانی ـ به خصوص برخی اطرافیان آقای حیدری ـ خواسته اند، برخورد مراجع و علما را به این که چون حیدری فردی انقلابی و مدافع امام خمینی و مقام معظم رهبری است، ربط دهند. در حالی که اولا عموم صادر کنندگان این بیانیه خود مدافع انقلاب و جمهوری اسلامی هستند و ثانیا موضع انقلابی داشتن مجوز نفی عقاید مسلم و ضروری اسلام و تشیع نیست. انقلاب اسلامی خود مولود و مبتنی بر آموزه های تشیع است و افتخار جمهوری اسلامی ترویج و دفاع از اسلام ودین و تشیع در دنیای ماده زده کنونی است.

۴. عده ای نیز با چشم بستن بر حرفهای بدیهی البطلان و ضد مذهب آقای حیدری و استناد به برخی حرفهای دیگر وی خواستند چنین وانمود کنند که بیانیه مرجعیت و علما علیه حیدری ادامه نزاع بین اصولی و اخباری و سنت و تجدد و …در حوزه است در حالی که اگر کسی کمترین اطلاع از مبانی دینی و شیعی داشته باشد، در می یابد که در این ماجرا پای هیچ یک از این مسائل دامنه دار در حوزه که هیچ گاه منجر به صدور چنین موضع گیری تندی از سوی مراجع و علما نشده، در میان نیست بلکه مساله نفی و تخطئه شخصی است که بدون استناد علمی و صرفا به شکلی خطابی و حماسی علیه مقدسات و مسلمات دین و مذهب، شبهه پراکنی کرده و جمع زیادی از شیعیان را به خصوص در جهان عرب دچار بهت و سردرگمی و تردید کرده است و صدور چنین بیانیه ای از مراجع و علمای حوزه که مرزبانان ساحت دین و مذهب هستند، طبیعی ترین و ضروری ترین کاری است که باید صورت می پذیرفته است.