– انتصاب به مدیر مسئولی کیهان با حکم رهبری

در آغاز سال ۱۳۶۹ موسسه کیهان تصمیم می گیرد طبق قانون مطبوعات مصوب مجلس شورای اسلامی برای حدود ده نشریه ای که منتشر می کرد و از جمله روزنامه کیهان، مدیران مسئول آنها را جهت تصویب به هیات نظارت بر مطبوعات معرفی کند.

آقایان خاتمی (نماینده رهبری) و اصغری (سرپرست) متفقا تصمیم می گیرند سردبیران موجود نشریات را به عنوان مدیر مسئول معرفی کنند الا در مورد کیهان فرهنگی که به توافق نمی رسند و نیز روزنامه کیهان که تصمیم می گیرند آقای اصغری به عنوان مدیر مسئول معرفی شود.

آقای اصغری که نگران دلخوری من از این تصمیم بود، به دوست مشترکمان آقای جلال رفیع که مشاور ایشان بود، می گوید موضوع را با من در میان بگذارد.
به آقای رفیع گفتم هیچ مشکلی نیست و حق طبیعی آقایان خاتمی و اصغری است که هر که را مایل بودند برای این سمت انتخاب کنند اما من هم این حق را برای خود قائلم که بگویم اگر قرار است در جایگاه سردبیری روزنامه بمانم، باید رابطه ای اقناعی و استدلالی بین سردبیری و مدیر مسئول برقرار باشد و نه دستوری، و آقای اصغری انتطار نداشته باشد با تماسی که ساعت دوازده ظهر از مجلس می گیرد مثلا تیترها را تغییر بدهیم و فلان مقاله گذاشته شود و یا حذف شود. من با این شیوه موافق نیستم و ترجیح می دهم کار را رها کرده و به قم برای ادامه تحصیل برگردم و اساسا من برای یک تجربه چند ساله مطبوعاتی به تهران آمده بودم که این مقصود حاصل شده است.

طبیعی بود نه آقای خاتمی و نه آقای اصغری با این شیوه موافق نباشند، بویژه که در ماههای اخیر اختلافاتی بین من با آنان در موضوعات مختلفی از جمله بر سر نقد مقاله مذاکره مستقیم مهاجرانی بروز کرده بود.

من آماده استعفا و ترک کیهان و بازگشت به قم بودم که مطلع شدم از دفتر رهبری با آقای اصغری تماس گرفته شده و طی نامه ای حاوی دستور مقام معظم رهبری به وی ابلاغ شده است که نصیری باید مدیر مسئول بماند.

ظاهرا دفتر در جریان تحولات کیهان قرار گرفته و به رهبری منتقل شده بود و معظم له چنین دستوری را به آقای اصغری ابلاغ کرده بود.

در این ایام آقای خاتمی که همزمان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، در سفر آفریقا به سر می برد. وی در بازگشت در تماس با دفتر رهبری (و یا دیداری حضوری) از این تصمیم گله کرده و نارضایتی خود را با این استدلال که فلانی جوان است، ابراز می دارد.

بر اساس آنچه بعدا شنیدم، رهبری در پاسخ آقای خاتمی می گویند: فلانی را من نمی شناختم و شما برای اولین بار او را به من معرفی و از وی تعریف کردید.

و این مربوط به اولین دیداری بود که آقای خاتمی پس از ارتحال حضرت امام در دیدار با رهبری و گزارش از موسسه کیهان من را به عنوان طلبه ای موفق در امر اداره روزنامه تایید و معرفی کرده بود.

پاسخ دهید