صبح زود، ویدئوئی از جناب آقای دکتر قاسمی حاکم شارجه به دستم رسید که نمی‌دانم مربوط به چند وقت قبل است؛ من این ویدئو را بارها گوش دادم؛ وقتی پرسش‌گر از او می‌پرسد الگوی شما پس از رسول خدا کیست، پاسخ می دهد: «علی»…
نه به خاطر ایمانش و نه به دلیل شجاعتش؛ بلکه به جهت فرهنگی که از خود باقی گذاشت…»

⏹ اگر می‌بینید علی علیه‌السلام همواره جریان دارد و محبوس در زمانی خاص نیست بلکه بر فراز زمان‌های خاص ایستاده؛
باید سری به سیره‌ی او بزنید و ببینید او که بود که تاریخ به احترامش از جای برخاسته؟علی (ع) را هر کس به صفتی که برایش جلوه‌گری کرده ستوده است!!
اما او بالاتر از این توصیفات است؛
به دو نمونه از آنچه در حافظه دارم نگاه کنید:
۱- برای حضرتش ظرف حلوائی هدیه آوردند؛ پوشش روی ظرف را برداشت و فرمود: «ای حلوا، رنگ خوبی داری؛ از رنگت پیداست که مزه‌ات هم لذیذ است؛ اما هیهات که لب به تو بزنم در حالی که در مناطق دور دست مملکت، گرسنه وجود دارد»؛
۲- حضرتش پس از به دست گرفتن حکومت به مردم کوفه فرمود:  «با این جامه‌های مندرس به سرزمین شما آمدم و بار و بنه ام همین است. اگر از بلاد شما با چیزی جز آن‌چه با آن آمده‌ام بازگردم از خیانت‌کاران خواهم بود».

این تنها جزئی از فرهنگ علوی است؛
به گمان من تنها و تنها چیزی که می تواند دل‌های همه ی ما مسلمانان را در پیکر یک امت واحده گرد آورد بازگشت به همین فرهنگ است.

از این فرهنگ، دور مانده‌ایم….دور.

پاسخ دهید