در این چند روز از راه‌های مختلفی جست‌وجو کردم تا اطمینان پیدا کنم طلبه‌ی جوان مشهدی با کسی نزاع نداشته و به دیگری ظلمی ننموده باشد؛

از هر که پرسیدم جز به نیکی و نجابت از او نگفت؛
یک طلبه‌ی ساده، متخلق و درس‌خوان، بدون گناه به قتل رسیده و اکنون فرزندانش بی‌پدرند؛
بغض، گلوگیرم کرده؛

همین؛

یا علی

پاسخ دهید