شرائط زیر بخشی از مواردی هستند که برای داوطلبان تدریس سطح عالی از سوی مدیریت حوزه در نظر گرفته شده اند؛

بخوانید تا در پست بعدی نکاتی را قلمی نمایم:

۱ گواهی شش سال تدریس رسمی همراه با حکم در مقطع سطح یک که سه سال ان لمعه و اصول باشد.

۲ نامه از مرکزی که تدریس دارد یا می خواهد شروع کند.

۳ در آزمون استادی مرکز مدیریت حداقل ذمره قبولی را کسب کند.

برای اساتید خارج علاوه بر مدارک فوق شرائط زیر نبز افزوده شده اند:

۱ دوره ی کامل رسائل، مکاسب و کفایه را تدریس کرده باشد که حداقل ۸ سال می باشد.

۲ سن او نیزکمتر از ۴۵ سال نباشد.

💠 پس از نافرجام ماندن طرح ناپخته ی استاد محوری در مذاکرات گروهی از اساتید با مدیریت وقت حوزه مقرر شد برای رفع نگرانی مدیریت از تصاحب کرسی تدریس توسط افراد فاقد صلاحیت، شرائطی برای جواز تدریس در سطح عالی در نظر گرفته شوند؛

به طوری‌که زمینه ی تدریس آزاد نیز از مشتاقان سلب نگردد؛

بنا براین شد که چند سال تدریس مقدمات یا معرفی دو تن از اساتید پر سابقه، شرط تدریس در سطوح عالی باشد؛

گرچه به گمان من همان تدریس آزاد بهترین آزمون برای استاد است؛

در شیوه ی سابق استاد برای باقی ماندن کرسی درسیش چاره ای نداشت مگر آن که خوب مطالعه کند و درست بگوید، و الا به خودی خود درسش پس از چند روز تعطیل می شد؛

به هر حال با روی کار آمدن مدیریت جدید آرام آرام بر شرائط افزوده شد تا به صورتی که در پست قبل دیدید در آمد‼️

برای تدریس در سطح عالی گواهی شش سال تدریس رسمی در سطح یک با حکم شرط شده؛

و راه تدریس در سطح یک نیز تقریبا به روی مشتاقان بسته است؛

جالب این که اگر طلبه ای خودش برای خود شاگردانی دست و پا کرده و درس بگوید به عنوان سابقه پذیرفته نیست؛

◀️ این یعنی اعلان عدم جواز تدریس سطح عالی برای جوانان حوزوی؛

ادامه دارد…

پاسخ دهید