ادامه‌ی ضرورت‌های پنج‌گانه راهبرد تکمینی

۳- سومین نشانه دهه پنجم انقلاب اسلامی، تلاش غرب در بدیل سازی برای انقلاب اسلامی استت و غرب از ابتدای انقلاب دنبال این بود که برای صید از کمند رها شده انقلاب بدیل‌هایی درست کند که موی دماغ انقلاب اسلامی باشند. شما تاریخ اسلام‌هایی مانند اسلام تمندنی در شرق آسیا ، اسلام ایمانی در آسیای صغیر ، اسلام سلفی القاعده‌ای و طالبانیسم در افغانستان ، صدور اسلام وهابیسم در افریقا ، اسلام نو وهابیسم رادیکالی در مصر و سوریه و عراق را ملاحظه بفرمائید که دلایل شکل‌گیری و گسترش اینها چه بوده است؟ تلاش‌های غرب برای سامان دادن به بدیل‌هایی در درون تشیع همانند جریان‌هایی که در عراق و ایران در حال شکل‌گیری است ، ترویج تشیع انگلیسی برای چیست ؟
۴-  تغییر در استراتژی رویاروئی غرب چهارمین نشانه برای ضرورت راهبرد تکمینی و ارصادی است. در طول سالیان گذشته هزاران بار آمریکائی‌ها از گزینه نظامی روی میزشان علیه ما حرف می‌زدند. همین امر باعث شد که جمهوری اسلامی به سمت تقویت سیستم دفاعی خودش برود. قدرت موشکی و قدرت منطقه‌ای ایران ، موازنه قوایی برای انقلاب اسلامی برقرار ساخت صدای غرش موشک های ما در بیخ گوش اسرائیل و پایگاه‌های نظامی امریکا وقتی مقر وابستگان داعشی آنها را در سوریه وجولان و خانه عنکبوتی ایادی آنها را در کردستان عراق نشانه می‌رود. تاریخ سازی نوینی در حال شکل‌گیری است . نام‌های موشک زلزال و ذوالفقار در ساحل عدن و باب‌المندب چیزی نیست که آمریکائی‌ها متوجه آن نباشد. حضور ناوگان جمهوری اسلامی در اقیانوس‌ها کابوس امریکائی‌هاست . بنابراین آنها حق دارند که محاصره اقتصادی را جای‌گزین قدرت نظامی کنند. خوب اینها نشانه‌هایی از تغییر در راهبرد مواجهه آمریکائی‌ها با انقلاب اسلامی است. راهبرد تکمینی به ما می‌گوید باید در مقابل محاصره اقتصادی غرب خودتان را قدرتمند کنید و نگذارید در کمند کمین‌گاه دشمن به دام بیافتید. با رصد دقیق دشمن باید برنامه‌ریزی کرد و جهت گیری راهبردی را تعیین کرد. اگر در دهه پنجم انقلاب ما نمی‌توانیم با دنیای غرب رویاروئی اقتصادی داشته باشیم باید میدان بازی را عوض کرد. نگذاریم در میدان تصمیم‌گیری‌های آنها قرار گیریم . جداکردن اروپا و لو در برخی از مسائل ، همروی با روسیه و تعامل با چین وشرق آسیای ،گذرگاه های عبور از بحران هستند. آمریکائی‌ها گزینه نظامی را از روی میز برداشتند چرا ما هم برداریم چرا با آنها همراهی کنیم؟ ده‌ها پایگاه آنها در منطقه و در تیررس قرار داشتن اسرائیل چیزی نیست که آنها بابت آنها به ما باج ندهند.
۵-  ذل پنجمین نشانه ضرورت راهبرد تکمینی، سیگنال‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد آمریکائی‌ها از طریق کشورهای وابسته خود در صدد فعال سازی شکاف‌های قومی، اجتماعی و مذهبی در کشور هستند. ماجرای حادثه تروریستی اهواز توسط جریان الاحوازیه را باید در همین راستا ارزیابی کرد.
👈🏽ادامه دارد . . .

پاسخ دهید