۱: آذربایجان و گرجستان به موجب قرارداد ننگین گلستان در سال۱۸۱۳ میلادی در زمان فتحعلیشاه قاجار از ایران جدا شد. (حدود ۲۰۵ سال پیش)

۲-منطقه نخجوان و ارمنستان بموجب قرارداد ننگین ترکمنچای درسال ۱۸۲۸ میلادی درزمان فتحعلیشاه از ایران جدا شد (یعنی حدود ۱۹۰ سال پیش).

۳-افغانستان و هرات به موجب معاهده پاریس در سال ۱۸۵۷ میلادی در زمان محمدشاه قاجار از ایران جدا شد (یعنی حدود ۱۶۱ سال پیش).

۴-ترکمنستان، ازبکستان و قرقیزستان بموجب قرار داد سال۱۸۸۳ میلادی در زمان ناصرالدین شاه قاجار از ایران جدا شد (یعنی حدود ۱۳۷ سال پیش).

۵-پاکستان و سیستان بموجب قرارداد ننگین حکمیت «ژنرال اسمیت» در زمان حکومت قاجار در دو مرحله که آخرین آن در سال ۱۹۰۵ میلادی از ایران جداشد (یعنی حدود ۱۱۳ سال پیش).

۶-مجمع الجزایر بحرین با ۳۳ جزیره ارزشمند در سال ۱۳۵۰ شمسی در زمان محمدرضا شاه پهلوی از ایران جدا شد (یعنی حدو۴۷سال پیش).

۷-شهر بندری وزیبای فیروزه در شرق دریای مازندران، قبل از انقلاب در زمان محمدرضا پهلوی از ایران جدا شد و به شوروی واگذار گردید.

اما میدانیم که در جنگ تحمیلی مدت ۸ سال با دنیا جنگیدیم، حدود ۱۸۸۰۱۵ نفر شهید دادیم (در میدان جنگ و هم بمباران شهرها تا روز آتش بس) که ۳۶ هزار نفر از آنان دانش آموز بودند.

حال با افتخار اعلام میکنیم که:

۱- یک وجب از خاک میهن اسلامی را از دست ندادیم.

۲-باعث بیداری کشورهای اسلامی و مظلوم شدیم.

۳-قدرت اسلام و ایران را به ابرقدرت‌ها نشان دادیم تا دیگر جرأت حمله به ایران را نداشته باشند.

شادی روح شهدا و امام شهدا صلوات

هفته دفاع مقدس گرامی باد