محمد جعفری گیلانی در واکنش به اعتراض به سخنرانی احمد واعظی، گفته است:

به نظر می‌رسد که در این ماجرا مقام‌معظم رهبری ورود کنند… فکر می‌کنم این‌بار مقام معظم رهبری پیگیر ماجرا خواهند شد.

– این سبک موضعگیری همراه با نگاه از بالا به پایین و تلاش برای فشار اجتماعی به رهبری معظم، بیش از هرچیز ماهیت حضرات را نشان می‌دهد.