دولت اعتدال در سراشیبی پایان کار خود، کارنامه قابل دفاعی ندارد؛ از عرصه اقتصادی گرفته تا عرصه فرهنگی و سیاسی!
با وجود برخورداری از بنگاه‌های رسانه‌ای اجازه‌ای بزرگ، حامیان دوآتشه دولت نتوانسته اند، دستاورد خاصی برای دوره حکمرانی خود برشمارند.
آنان اکنون با مزرعه سوخته‌ای به نام برجام مواجهند که موج سازی‌های کاذب رسانه‌ای که گاه بسی سطحی و سخیف و دروغین است مانند دروغ دختر آبی نتوانسته‌اند مفاسد امثال #دختر_زیرآبی را لاپوشانی کنند.

علی رغم نهی صریح مقام معظم رهبری مبنی بر عدم مذاکره مجدد با شیطان بزرگ، بزک کردن آمریکا و تجویز مذاکره پوچ هنوز بعنوان راهبرد رسانه‌ای جریان حامیان دولت دنبال می‌شود و این معنای بدی دارد که جای شرحش نیست!

ماجرای دولت اعتدال را مردم ایران (اعم از جامعه رآی دهندگان و یا مخالفان روحانی) بهتر از هرکسی میدانند و نیاز به تکرار مکررات نیست اما توجه به این نکته مهم است که در حوزه مقدسه قم چه نهادها و جریان‌ها و چهره‌هایی ازابتدا تا کنون، در جرگه حامیان دوآتشه دولت بوده اند؟

شناخت حامیان حوزوی دولت روحانی زمینه ساز پیشگیری از عدم هزینه کرد و قربانی کردن حیثیت تاریخی و جایگاه اجتماعی حوزه علمیه در طرفداری از دولتی ناموفق و غیرهمسو با منویات ولی فقیه، خواهد بود.

حتما مردم نجیب و هوشمند و متدین ایران عزیز دوست ندارند که طیف‌هایی از حوزویان را در جایگاه تئوریسین و توجیه گر سیاست‌های نادرست و اقدامات نافرجام دولت اعتدال مشاهده کنند که اگر چنین شود بدبینی توده مردم را به دنبال خواهد داشت که حتمن هیچ کس از عقلای حوزه، راضی به آن نیست.

در میان مجموعه‌های متکثر حوزوی تعداد معدودی را سراغ داریم که در جهتگیری و سیاستگذاری، همگرا با دولت فعلی قلمداد شوند ولی همین تعداد هم پذیرفته نیست.

دفتر تبلیغات قم، یکی از مجموعه‌های فعال و فراگیر حوزوی است که بیشترین حجم بودجه دولتی را از میان همه مراکز حوزوی دریافت میکند و از یک سو گستره فعالیت‌هایش از خدمات تا اقتصاد تا فرهنگ و تبلیغ و پژوهش و آموزش عالی را شامل می‌شود و این مسئله موجب شده که اکنون نه فقط مرکزی برای ساماندهی امر تبلیغ دین که به صورت یک کارتل بزرگ درآید!

اکنون با ورود به دهه پنجم جمهوری اسلامی و قرار گرفتن در آستانه گام دوم، مطالعه دقیق رویکردها و کارنامه این تشکیلات عریض و طویل، امری ضروری است.

گرچه نمیتوان و نباید همه فعالان و زیرمجموعه‌های دفتر را با یک نگاه قضاوت کرد اما به نظر می‌رسد در دوران استقرار دولت اعتدال، رویکرد دفتر تبلیغات بیش از هر زمان دیگری به دولت نزدیک شده و شائبه تبدیل این مجموعه تحت امر رهبری به بنگاه تئوری‌پردازی یک جریان سیاسی خاص بسیار قوت گرفته است.

گذشته از جهتگیری سیاسی هماهنگ ریاست محترم هیئت امنای دفتر با مرحوم هاشمی رفسنجانی و گذشته از نسبت برادری ریاست محترم دفتر تبلیغات با رئیس دفتر آقای حسن روحانی، و گذشته از حمایت صریح جناب آقای احمد واعظی از ریاست جمهوری وی در سال ۹۶ و فارغ از حضور جناب آقای صالحی از چهره‌های مؤثر دفتر در پست وزارت فرهنگ، که از پیوندهای سیاسی مؤثرین دفتر با دولت اعتدال حکایت دارد، تولید برخی آثار مرتبط با پروژه‌های سیاسی دولت در این شرایط حساس، بیش از هرچیز به احتمال تلاش برخی افراد برای استخدام دفتر تبلیغات در جهت‌های مد نظر دولت، دامن زده است.

به عنوان نمونه، استقبال یک فعال فتنه از انجام پروژه فقهی مرتبط با حضور زنان در ورزشگاه‌ها به سفارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، بسیار قابل تأمل و پیگیری است!
<h۴>پی افزود</h۴>
جایگاه و اعتبار و احترام بدنه خدوم و طیف گسترده‌ای از پژوهشگران و استادان همکار با دفتر و برخی از چهره‌های متعهد و فاضل عضو هیات امنا و حجم انبوه خروجی‌های کاربردی و خدمات ارجمند این مجموعه، بر هیچ محقق منصفی پوشیده نیست و نباید نادیده گرفته شود اما مطالعه جهتگیری سیاسی و فکری دفتر تبلیغات که توسط عده‌ای معدود ریل گذاری می‌شود محل شبهه و مطالبه و پرسشگری است که گرچه در این مرحله هیچ قضاوت قطعی در مورد آن نشده است اما وقت پرسشگری در این امور فرا رسیده است و چه بهتر که متولیان امر در #شفاف_سازی پیشقدم شوند و بیش از این، از #پاسخگویی طفره نروند.

پاسخ دهید