طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی دو جریان در شکل گیری پیروزی انقلاب اسلامی تأثیر گذاری داشتند: ۱-حوزه علمیه ۲- دانشگاه.

مبارزات دانشجویی در ایران، چه در دوره مبارزات اسلامی و چه قبل از آن هم وجود داشت اما مبارزات دانشجویی به دلیل دامنه محدود تأثیرگذاری آن هیچ‌گاه به یک تحول و انقلاب در کشور منتهی نمی‌شد.

ما قدردان مبارزات دانشجویان هستیم اما اگر این مبارزات بدون حضور مبارزات روحانیت بود، قطعاً به همان محیط دانشگاه محدود می‌شد و به اتمام می‌رسید.

نشریه فرهنگ پویا شماره ۳۳

پاسخ دهید