واکنش مخالفان اسلام در برابر تحولات سریع منطقه به سمت بیداری اسلامی و قدرت یافتن جبهه مقاومت در مسیر مبارزه با صهیونیسم و به برکت گفتمان اسلام سیاسی، طراحی نسخه‌های بدلی از اسلام است که هم حسّ اسلام خواهی جوانان را تا حدودی پس نزدند و هم به تأمین اهداف صهیونیسم در منطقه کمک کند. یکی از این نسخه‌ بدل‌ها اسلام رحمانی است. در واقع کاربرد اسلام رحمانی، نوعی اتهام افکنی به طرفداران اسلام سیاسی و اسلام حکومتی است که آنان مورد بُعد رحمانی اسلام را منکر هستند.
طبیعی است که وقتی اسلام فقط از دریچه رحمانیت صرف دیده شود، این تنگ نظری باعث خواهد شد حتی دشمنان را نتوان دید. پس بایستی با آنها هم سخن از دوستی و مودت و رحمت سرداد! در حالی که براساس آموزه‌های اسلامی و قطعیات دین، نگاه مودت آمیز شامل دشمنان اسلام و کفار که قصد دشمنی دارند و دشمنی می‌ورزند، نمی‌شود.

نشریه فرهنگ پویا شماره ۳۱