روز چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ کرسی ترویجی «رویکرد تمدنی به سیره امام رضا علیه السلام» به عنوان بخشی از «جشنواره علمی سیره امام رضا علیه السلام؛ آموزه‌ها و کارکردها» با ارائه مقاله بنده و نقد آقایان دکتر سیدعلیرضا واسعی و دکتر حبیب‌الله بابایی در دفتر قم بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی برگزار شد. آقای دکتر واسعی از مشهد و از طریق اسکایپ در جلسه شرکت کردند و دبیری جلسه نیز بر عهده آقای دکتر ابوالفضل هادی‌منش بود.

به روال متعارف این کرسی‌ها که در آن، مقاله‌ای چاپ شده محور بحث قرار می‌گیرد، مقاله‌ای که سال قبل در همین ایام ارائه و متن آن در ۲۹ تیر ۱۳۹۷ در سایت مباحثاث به نشانی زیر منتشر شده بود، از سوی داوران محترم نقد شد:
فهم تمدنی سیره‌ی امام رضا علیه‌السلام

این دو داور گرامی پس از ارائه بنده که طبعا تفاوت‌هایی جزئی با مقاله منتشر شده داشت، جمعا هفده ملاحظه و نقد و پیشنهاد و پرسش (آقای دکتر واسعی هفت مورد و آقای دکتر بابایی ده مورد) در سخنان ارزشمند خود ارائه کردند و حقیر هم پس از آن و معطوف به مطالب مطرح شده صحبتی کوتاه داشتم. امیدوارم گزارش کامل این نشست در دسترس علاقمندان قرار گیرد.
متن مقاله منتشر شده در سایت مباحثات با تغییراتی اندک به پیوست در دسترس است.

رویکرد_تمدنی_به_سیره_امام_رضا_علیه_السلام

پیوست‌ها

پاسخ دهید