مقاله «سیر تحول آرای مستشرقان در مورد مهدویت (دوره اول: از ۱۸۲۸ تا ۱۹۴۵م.)» به قلم آقای زهیر دهقانی آرانی دانشجوی مقطع دکتری رشته مدرسی معارف اسلامی – گرایش مبانی نظری اسلام پردیس فارابی دانشگاه تهران همراه با نام این حقیر به عنوان استاد راهنمای دوم رساله دکتری ایشان در شماره ۶۱ تابستان ۱۳۹۷ فصلنامه علمی – پژوهشی انتظار موعود (صفحه ۵۵ – ۸۳) منتشر شد.

این مقاله با ۷ مأخذ فارسی و عربی و ۵۷ مأخذ انگلیسی به بررسی آرای ۳۰ نفر از ۴۱ مستشرقی اختصاص دارد که در باره یکی از پانزده مسأله شناسایی شده مربوط به مهدویت در بازه زمانی تعیین شده اظهار نظرکرده‌اند. این مقاله که از نظر روش و حوصله در نگارش، خود در شمار پژوهش‌های مستشرقانه است، بدون تردید دقیق‌ترین، متتبعانه‌ترین و قابل اعتمادترین گزارش و تحلیلی است که در این موضوع تا کنون به زبان فارسی منتشر شده است.

امیدوارم رساله آقای دهقانی آرانی – که بهروزی‌اش افزون باد – هر چه زودتر به پایان برسد تا جامعه علمی از دستاورد پژوهش ایشان بهره بیشتر ببرد.

متن پی‌دی‌اف این مقاله در اینجا در دسترس است.

پاسخ دهید