روز گذشته دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ اولین همایش «مناسبات فلسفه و تمدن در جهان اسلام» در دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

این همایش بدون تشریفات، پربار و همراه با جوانه‌هایی بدیع برای گفت‌وگوهایی گسترده‌تر بین تمدن‌پژوهان و فلسفه‌پژوهان در آینده بود.

حقیر هم بحثی با عنوان «آزمندی فلسفه و نیازمندی تمدن» در این همایش ارائه کردم که پرسش کانونی آن چنین بود:
با توجه به ظرفیت کنونی دانش فلسفه در جهان اسلام ـ با هر تعریفی که از فلسفه داشته باشیم ـ پاسخ کدام دسته از پرسش‌های معطوف به تمدن را ـ با هر تعریفی که از تمدن داشته باشیم ـ می‌توان از فلسفه انتظار داشت.

پوشه چکیده تفصیلی این گفتار در نسخه پی‌دی‌اف همراه با فهرست چکیده مقالات به پیوست در دسترس است.

پوشه پی‌دی‌اف مقاله آزمندی فلسفه و نیازمندی تمدن

فهرست چکیده‌های مقالات همایش فلسفه و تمدن

پاسخ دهید