خانه‌های تاریخی شهرهای کشورمان با وجود تغییر کاربری همچنان پرجاذبه‌اند. خانه تاریخی مستوفی شهر شوشتر که روز جمعه ۱۰ اسفند ۹۷ بازدیدی همراه با صرف غذا در آن داشتیم، یکی از این نمونه‌هاست. این خانه که مشرف به رود شطیط و پل شادروان است در عصر قاجار به دست یکی از تجار و بزرگان شوشتر به نام آقا خلیل و یا محمدعلی مستوفی بنا نهاده شده است. زیرزمین این خانه به یک موزه مردم‌شناسی کوچک اختصاص یافته است.

پاسخ دهید