عصر دیروز ۹ اسفند ۱۳۹۷ به بهانه همراهی با طلاب شرکت‌کننده در جشنواره هنر و رسانه اشراق، توفیق شد، پس از سال‌ها بار دیگر هوایی عطرآگین را در قطعه‌ای از بهشت تنفس کنم …

شلمچه راوی صادق تاریخ مظلومیت و غربت آسمانیان در زمین و رازدار بغض‌های نهفته در گلوست.
شلمچه صندوق اسرار مردانی از جنس بلور است.
شلمچه گذشته‌ای است که اکنونِ ما را به محاکمه می‌خواند.
… شلمچه شلمچه است.

شاعران شرکت‌کننده در این جشنواره، عصر دیروز همچنین مراسم شعرخوانی هم در بنای یادبود شهدای شلمچه برگزار کردند.
در مسیر بازگشت به اهواز تجدید خاطره‌ای هم با مسجد جامع خرمشهر شد.

پاسخ دهید