برگزاری نشست «مذاهب اسلامی» و «تمدن نوین اسلامی»؛ فرصت یا تهدید؟»

ظهر امروز چهارشنبه ۹۷/۱۱/۱۰ ، نشست «مذاهب اسلامی و تمدن نوین اسلامی؛ فرصت یا تهدید؟» در مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی مذاهب اسلامی برگزار شد. در این نشست اقای دکتر نادر کریمیان سردشتی هم حضور داشتند.

صحبت‌های بنده در نوبت نخستین به بیان دو تذکر در باره مفهوم مذاهب اسلامی در اینجا و نیز اهمیت اهتمام به مسأله تمدن نوین اسلامی و تبیین این پرسش اختصاص یافت که تنوع گرایش‌های مذهبی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی که در سطح جهان اسلام به چشم می‌خورد، چگونه با شکل‌گیری تمدن که لازمه آن انسجام و هم‌گرایی است سازگار است؟ سپس طبیعی و بدیهی بودن چندگانگی گرایش‌های مسلمانان و دلالت خطابات و اوامر و نواهی و مفاهیم جمعی قرآن بر تنوع و تعدد و تکثر مورد اشاره قرار گرفت و ضمن توضیح در باره انواع هویت‌های طولی و عرضی، توضیح داده شد که واژه امت در فرهنگ اسلامی ما وسیعترین دایره مسلمانان را با همه تنوع و تکثر نژادی، اقلیمی، زبانی، فکری، فقهی، کلامی در برمی گیرد، یعنی مفهوم امت در درون خود انواع تنوع و تکثرها را به رسمیت شناخته است. بر همین اساس در پاسخ به پرسش اصلی بحث گفته شد که فرصت و یا تهدید بودن چندگانگی مذاهب و نحله‌ها و گروه‌ها بسته به نوع مواجهه ما با این پدیده است، ما اگر از منظر مصالح و منافع امت اسلامی به این چندگانگی‌ها بنگریم، این‌ها را یک فرصت می‌بینیم که مانند اجزای مختلف پیکر انسان می‌توانیم آن‌ها را در کنار هم در مسیر اهداف مشترکمان قرار دهیم.

در دو نوبت دیگری که برای صحبت در اختیار قرار گرفت، ملاحظاتی معطوف به سخنان آقای دکتر کریمیان سردشتی و نیز پاسخ به سه پرسش مخاطبان بیان شد.

فایل پی‌دی‌اف متن کامل صحبت در نوبت اول، پیوست است.

متن کامل سخنرانی در نشست «مذاهب اسلامی و تمدن نوین اسلامی؛ فرصت یا تهدید؟»

پاسخ دهید