در سال‌های اخیر همواره ابعاد تازه‌ای از مسأله تمدن نوین اسلامی مورد اهتمام پژوهشگران قرار گرفته است و اگر در آغاز مطرح شدن این موضوع در کشور ما اندوخته‌های علمی و معرفتی دیگر کشورهای اسلامی بیشتر از ما بود، اکنون … 

چگونگی الگوگیری از پیشوایان دینی از جمله پرسش‌هایی است که در حیطه‌ی مسائل مربوط به دین‌دارانه زیستن در دنیای جدید مطرح است. اسوه قرار دادن معصومان علیهم‌السلام به مفهوم تکرار رفتارهایی که آنها انجام داده‌اند درکی سنتی از الگوگیری است … 

مباحثی مانند سیاست‌گذاری ظرفیتی بسیار بالا برای پرداختن به گستره‌ای وسیع از بایدها و نبایدهای مربوط به حکمرانی فراهم می‌آورد که باید آن را قدر نهاد. این موضوع منحصر به ایران و تجربة جمهوری اسلامی ایران نیست و دیگر کشورهای … 

فتوحات که نقشی بسیار مهم در شکل‌گیری تمدن اسلامی داشت نامی است که مورخان به شکل تحقق یافته یکی از احکام دینی یعنی جهاد برای گشودن سرزمین‌های تازه فتح شده داده‌اند. جهاد یکی از اصول حتمی و انکارناپذیر دین اسلام …