این عکس از دادگاه متهمان پرونده‌ی فساد مالی پتروشیمی گرفته شده است. دست‌هایی که تسبیح‌ می‌گردانند، دست‌های متهمان پرونده‌اند. کارِ دین‌داری و اخلاق در جامعه‌ی ما به این‌جا کشیده است که نمی‌توانیم به کنش‌های مذهبی دیگران اعتماد کنیم. کسی نمی‌داند کدام تسبیح برای خدا می‌گردد و کدام تسبیح برای به دست‌آوردن شانسِ اختلاس. وقتی دین‌داری کالا می‌شود، نتیجه‌اش می‌شود » بشقاب‌هایی که بیرون‌شان شسته است و درون‌شان آلوده.» نتیجه‌اش می‌شود » گورهایی با سنگ مَرمَر سفید؛ که بیرون‌شان جذّاب است و در درون مُرداری نهفته دارند.»