– در وضعیّت‌های غیرطبیعی رعایت اخلاق کار دشوارتری است. در شرایط طبیعی انگیزه برای دزدی، دروغ، زیرآب‌زنی، تهمت، رشوه، و خیانت کم است؛ امّا در وضعیّت‌های غیرطبیعی، به دلیل ترس از آینده‌ی مبهم و نیز به دلیل آن‌که منافع آدمی تهدید می‌شود، انگیزه‌ی بی‌اخلاقی بیش‌تر می‌شود.
– تحریم یک وضعیّت غیرطبیعی است. این درست است که مبارزه‌ی با تحریم‌ها مسئولیت سیاسی‌هاست و آنان هستند که نباید اجازه دهند دودِ ماجراجویی‌های قدرت‌ها به چشم ملّت‌ها برود؛ ولی حالا که «تحریم‌ها دوباره آمدند» و اخلاق در وضعیّت تهدید قرار گرفته است، این مردم هستند که باید خویشتن‌داری کرده و در رعایت اخلاق کوشاتر باشند. این درست است که از دست ما بر نمی‌آید جلوی تحریم‌ها را بگیریم، ولی می‌توانیم کاری بکنیم که تحمل دشواری‌های ناشی از تحریم ساده‌تر باشد.

پاسخ دهید