تا جایی‌که می‌دانم در زبان فارسی یک مجله درباره آینده‌پژوهی وجود دارد با نام «ماهنامه آینده‌پژوهی» که از سوی موسسه افق آینده‌پژوهی راهبردی منتشر می‌شود. هرچند مباحث اخلاقی مربوط به آینده‌پژوهی چندان در آن به چشم نمی‌خورد ولی به هر حال برای آشنایی با مباحث این حوزه مفید است؛ به‌خصوص برای کسانی که امکان استفاده از منابع غیرفارسی را ندارند.
شماره‌های این مجله را از اینجا می‌توانید دانلود کنید.

پاسخ دهید