🔻برای دخترتان جهیزیه گران قیمت تهیه کرده اید؟ انشاءالله به شادی استفاده کند،
برای آقازاده گرامی ماشین چند صد میلیون تومانی خریده اید؟ چرخش برایش بچرخد،
زندگی بسیار مرفه و اسباب واثاثیه گران قیمت دارید؟ خیرش را ببینید،
برای کودک نورسیده یا هنوز نرسیده تان سیسمونی چند ده میلیون تومانی تهیه کرده اید و جشن تعیین جنسیت وگودبای پمپرز و گودبای تاتی گرفته اید؟ انشاءالله مبارکش باشد.
رستوران «های کلاس» می روید؟ قلیان های چند صدهزارتومانی می کشید؟ جدیدترین و گران ترین مدل موبایل را خریده اید؟ سفرهای خارج از کشور همراه با خرج و برج فراوان می روید؟ سفره مذهبی تجملاتی انداخته اید؟ اشکالی ندارد، مال خودتان است و اختیارش را دارید.
🔻فقط لطفا بفرمایید چرا گزارش صوتی تصویری این کارهای تان را با طول و تفصیل در فضای مجازی منتشر می کنید؟ چه چیزی را می خواهید اثبات کنید؟ دارایی خودتان را نشان دهید یا نداری دیگران را به رخ شان بکشید؟ فکر هزاران هم وطن کم درآمد خود را کرده اید که با دیدن زندگی شما آه می کشند و رنج مضاعف می برند و حسرت می خورند و ناامید می شوند و شرمنده خانواده خود می شوند، و برخی از آنها انگیزه انتقام از دیگران، حتی ثروتمندان را پیدا می کنند؟

🔻دارندگی وقتی مایه برازندگی است که همراه با مراعات اخلاق باشد. ثروتمند بودن لزوما به معنای کسب مال از راه غیراخلاقی و غیرقانونی نیست؛ ولی حتی در استفاده از ثروت حلال هم نباید انسانیت را فراموش کرد. اگر متدین ایم طبق دستورات دینی و اگر نیستیم به حکم انسان بودن، هنگام گزارش زندگی خود در فضای مجازی، کمی هم دغدغه غم و رنج دیگران را داشته باشیم.
🔻سوراخ شدن کشتی اخلاق جامعه، همه سرنشینان را غرق می کند؛ چه لاکچری باشند چه نباشند.

پاسخ دهید