همیشه به طلاب و دانشجویان سفارش می کنم از همان ابتدای تحقیق و نگارش پایان نامه ارشد یا دکتری خود، آن را به گونه‌ای انجام دهند که قابلیت انتشار به صورت کتاب را پیدا کند. البته لازمه این کار همکاری اساتید راهنما و مشاور و ترغیب و تشویق دانشجو است.

نگارش پایان نامه با نگاه به انتشار آن به صورت کتاب ،چندین مزیت دارد:
۱. دانشجو کار را جدی تر می‌گیرد،
۲. از هزینه مادی و معنوی که توسط دانشجو، دانشگاه و اساتید پرداخت می گردد استفاده بهینه می شود، و ارتباط بین نهاد تولید علم و جامعه هدف بیشتر می شود.
۳. موجب غنی شدن رزومه علمی دانشجو وا ساتید می شود. و بعدها برای تحصیل دانشجو در مقاطع بالاتر یا تدریس و تحقیق در مراکز علمی، یک نوع امتیاز محسوب می گردد.
۴. دانشجو انگیزه پیدا می کند که کار تحقیق را ادامه دهد

بهانه نگارش مطلب حاضر، انتشار پایان نامه ارشد سرکار خانم ملیحه حسینی است که به ایشان و به اساتیدشان تبریک میگویم. به ویژه که موضوع کارشان اخلاق فناوری اطلاعات (اخفا) است و ما در این زمینه با کمبود منبع فارسی و مبتنی بر اندیشه‌های اسلامی مواجه‌ایم.

پاسخ دهید