سوم اسفند سالروز :
معمای نامه امام مشهور به منشور روحانیت

متن کامل مصاحبه در خبرگزاری رسا
http://mobile.rasanews.ir/data?id=556430
منشور روحانیت که هم وزن وصیتنامه امام است، خطوط اساسی اندیشه سیاسی امام را به خوبی ترسیم کرده است.
صورتبندی جریان های فکری و سیاسی از سال ۱۳۴۲ تا ده سال پس از انقلاب و بازسازی آن ها در دو طیف گسترده، » اسلام ناب محمدی » و «اسلام آمریکایی» از دغدغه های مهم ایشان است که مفصل مطرح کرده است.
با تبیین و یژگی ها و شاخصه‌های هر دو گونه اسلام، خرده جریان های متعددی را در ذیل هر کدام بیان کرده است.
اما معمای منشور روحانیت که نیازمند تبیین و تحلیل است این است که امام از میان بیش از ۱۵گونه اسلام آمریکایی بیشترین ناراحتی و غصه های ناگفته خود را با تعبیر » خون دل » از متحجرین مقدس مآب بیان می کند.

ترس آینده امام راحل آن بود » آنها که ديروز مبارزه را حرام کرده بودند و در بحبوحه مبارزات تمام تلاش خود را نمودند تا اعتصاب چراغاني نيمه شعبان را به نفع شاه بشکنند، امروز انقلابي تر از انقلابي ها شده اند. ولايتي هاي ديروز که در سکوت و تحجر خود آبروي اسلام و مسلمين را ريخته اند و در عمل پشت پيامبر و اهل بيت عصمت و طهارت را شکسته اند و عنوان ولايت برايشان جز تکسب و تعيش نبوده است امروز خود را باني و وارث ولايت نموده و حسرت ولايت دوران شاه را مي خورند».
ادامه دارد . . .

پاسخ دهید