استاد مهاجرنیاراهبرد تسکینی را اصل کلی و چارچوب جهت دهی به سمت اهدافی دانست که به حوزه عملیاتی و اقدام ، تسکین و آرامش می بخشد و افزود: در نظام اسلامی ثبات جامعه بر مبنای سه نظام اعتقادی، اخلاقی و سیاسی اجتماعی استوار است و اگر هر کدام از این سه نظام دچار اختلال شود جامعه دچار بحران خواهد شد و نظم منطقی حاکم بر جامعه را بر هم می زند که در این جا راهبرد تسکینی می تواند راه حل رفع بحران و بی نظمی اجتماعی باشد.

ایشان با اشاره به اختلال در نظام اعتقادات عنوان کرد: نظام اعتقادات یکی از اساسی ترین اصول ثبات بخش جامعه و محور و مدار جامعه است و اگر دچار مشکل شود جامعه متزلزل می شود؛ محور نظام اعتقادی جامعه ما باور به قدرت الهی و ربوبیت مستمر الهی است به این صورت که تمام عرصه زندگی اجتماعی در تحت قدرت الهی است و خداوند لحظه به لحظه در تمام تحولات حضور دارد و هیچ چیزی خارج از قدرت واراده الهی نیست.
وی در ادامه به اعتقاد اسلامی ما به ربوبیت مستمر و لحظه به لحظه ای خداوند اشاره کرد و گفت خالقیت خداوند هم استمراری است و خداوند خالق لحظات متفاوت انسان و همه آفرینش است، اگر در این باورهای محکم جامعه اسلامی اختلال ایجاد شود و اعتقادات دینی زیر سؤال برود و به قدرت و آفرینش خدا شک شود جامعه دچار اختلال و بحران می شود و به لحاظ دینی هرج و مرج پدید می آید.
استاد مهاجرنیا با اشاره به پیامد های اختلال در نظام اخلاقی در جامعه هم اظهار داشت: در جامعه ای که نظام خوبی ها و بدی هایش دسته بندی دینی شده اند و دارای نظام اخلاقی است اگر جای معروف ها و منکرها عوض شود جامعه دچار اختلال می شود و نیاز به اصلاح و بازگرداندن جامعه بر پایه این ارزش ها و اخلاقیات دارد. در آموزه های قرآنی فراوان این بحث مطرح شده که اگر جامعه دچار بحران ارزشی شد ،چکار باید کرد. راهبرد تسکینی دارای سازوکار آرامش بخشی است که در این شرایط بحرانی فرصت اصلاح تولید می کند تا جامعه به بازسازی و احیای اعتقادات و ارزش ها و اخلاقیات خود بپردازد.

ادامه دارد . . .

پاسخ دهید