آقای روحانی چندی قبل در دانشگاه تهران گفته بود «عده‌ای می‌گویند تعامل سازنده با دنیا و عده‌ای هم می‌گویند تقابل مداوم…اینکه استراتژی تعامل باشد یا تقابل؛ این مساله است»

جناب آقای روحانی! سیاست خارجی شما در مقابل ادعای خودساخته تقابل مداوم نیست بلکه در برابر سیاست خارجی عزتمندانه و و شرافتمندانه قرار دارد. نه مردم نه رهبری و نه امام به تقابل مداوم معتقد نیستند. امام و رهبری بارها به اشاره و تصریح فرموده‌اند امریکا آدم شود مثل بقیه با او رابطه و مذاکره خواهیم داشت.

شما در برابر سخنان فرار به جلوی خودتان در منزل دکتر «عادل کریمی گیوی»، جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس قرار دارید که گفته اید: سران صهیونیستی و سعودی و تندروهای آمریکا همه در کنار هم بدنبال اعمال فشار علیه ملت ایران هستند و در این شرایط هیچ راهی جز ایستادگی و مقاومت در برابر آنها نداریم.

امید آنکه روزی اعتراف کنید در این سالها با سیاست برد خواهی برای دشمن مملکت را به این روز سیاه کشانده‌اید که جبران آن سالها رنج و سختی ملت را می‌طلبد.