بعد از واقعه عاشورا حدودا ۳ مرتبه ۳ گروه به ندای هل من ناصر امام حسین علیه السلام (بخوان اَیْنَ عمار) لبیک گفتند:

گروه اول توابین بودند

همانهایی که روز عاشورا و قبل از آن سکوت کردند همگی قیام کردند تقریبا همه کشته شدند ۵۰۰۰ نفر

* «ولی دیر شده بود» *.

– گروه دوم مردم مدینه بودند

بعد از عاشورا قیام کردند همگی کشته شدند حدود ۱۰۰۰۰ نفر یزید گفت لشکری که به مدینه حمله کند ۳ روز جان و مال و ناموس مردم مدینه برایش حلال است آورده‌اند اهل بیت امام سجاد (ع) را در این زمان از مدینه خارج کردند، در یک صحرا، تا در مدینه شاهدجنگ نباشند. ولشکریان جنایتکاریزیدازهیچ جنایت وخیانتی کوتاهی نکردند و ۱۰۰۰۰ نفرهم شهید شدند.
* «اما دیر شده بود» *.

– گروه سوم مختار بود که بعد از جنگهای فراوان و کشته شدن حدود ۱۵۰۰۰ نفر شکست خورد و حدود ۷۰۰۰ نفر هم از اسرا گردن زده شدند. مجموعا حدود ۲۰۰۰۰ نفر کشته شد

* «اما دیر شده بود» *.

مردمی که در مدینه هنگام خروج امام حسین علیه السلام همراهیش نکردند و مردمی که هنگام ورود امام حسین علیه السلام به کوفه کمکش نکردند،
همه بعد‌ها به کمک امام رفتند

* «ولی دیر شده بود» *.

امام سجاد هم استقبال خاصی از این حرکتها نمی‌کردند

* «چون دیر شده بود» *.

حدود ۳۵۰۰۰ نفر کشته شدند

* «اما دیر شده بود» *.

خیلی فرق هست بین آن ۷۲ نفری که به موقع به یاری امامشان رفتند

با این ۳۵۰۰۰ نفری که بعد از شهیدشدن امام حسین (ع) قیام کردند.

ما باید مراقب باشیم

از امام خودمان عقب نیفتیم.

الْمُتَقَدِّمُ لَهُمْ مارِقٌ، وَالْمُتَاَخِّرُ عَنْهُمْ زاهِقٌ وَاللّازِمُ لَهُمْ لاحِقٌ،

هر که بر ایشان تقدم جوید از دین بیرون رفته و کسی که از ایشان عقب ماند به نابودی گراید.

پاسخ دهید