برخی آداب و عادات در حالی رسوخ می کند و در متن جامعه به صورت رسوب می ماند که کمتر کسی به ریشه آن فکر می کند. یکی از این موارد » نحوست شماره ۱۳ » است و این که باور برخی بر آن است که دروغ در این روز اشکالی ندارد و حتی افراد یا گروه هایی تلاش می کنند دروغی هرچه بزرگ تر و شگفت انگیز تر بگویند. جدا از این که در جامعه ما چنین باوری ریشه در عناد دشمنان اهل بیت ع و مخالفان لجوج امام علی ع دارد که مولدش در ۱۳ ماه رجب است ؛ جالب است بدانیم برای دروغ ۱۳ یا به تعبیر غربی ها » دروغ اول آپریل » منشأ تاریخی دیگری نوشته اند .
» زمانی که اسپانیایی ها اندلس را از سیطره مسلمانان ستاندند ، عده زیادی از ایشان در کوه و بیابان و غارها و دشت و دره پنهان شدند .مسیحیان اندلسی دست به فریب زدند و شایعه کردند که چند کشتی بزرگ از شرق آمده و به منظور نجات و انتقال مسلمانان ، در ساحل پهلو گرفته است. بسیاری این دروغ باورشان شد و از مخفیگاه به ساحل امدند و اندلسی ها به قدری از آنان سربریدند که آب های دریا خونرنگ شد. از این رو است که بخش زیادی از جامعه غربی قربانیان دروغ اپریل را ماهی یا » طعمه دریایی » می نامند .
پس مراقب باشیم اگر در ۱۳ فروردین هر سال با نام » روز طبیعت » به دامن دشت و صحرا و باغ و راغ می رویم گرفتار عادات جاهلی و استعماری تحمیلی دشمنان نشویم.
نکته دیگر آن که از طبیعت بهره بهاری و لذت حلال خود را بجوییم اما مهمانانی باشیم که حرمت میزبان را نگه می دارد و آن را به تباهی و آلودگی و شراره ی دود و آتش نمی سپارد.
امید است که هموطنان این روز را در دامن طبیعت با خوشی و بی هیچ حادثه ناگوار بگذرانند و با سلامت برای برای شروع امیدوارانه کارهای خویش در سال ۹۷ برگردند.

پاسخ دهید