عزاداران حسین(ع) درعزاداری‌های خود دوگونه‌اند:

عزاداران‌شخصیت‌حقیقی‌امام

عزاداران‌شخصیت‌حقوقی‌امام

دسته‌ی اول برای حسین (ع) تشنه ، تنها  مظلوم عزاداری می‌کنند و بهم تسلیت می‌گویند و بعد از پایان محرم و اربعین به انتظار محرم و اربعینی دیگر می‌نشینند وخاطرات عزاداری‌ها رامرور می‌کنند و تقرب می‌جویند.

دسته دوم برای امام سوم شیعیان که هدفش احیای دین، اصلاح امور جهان اسلام و تشکیل حکومت اسلامی بود گریه می‌کنند و اسارت اهل‌بیت امام را اسارت دین ناب محمدی می‌دانند و می‌سوزند ویکدیگر را به انتقام ابی‌عبدالله وعده می‌دهند.

اینان لحظه‌ای مصائب عاشورا را از جان خود برنمی‌چینند چراکه منتظرند دوباره حادثه کربلا در نقطه‌ای نامعلوم به پا شود و آنها جزء » الذین بذلوا مهجهم دون الحسین(ع) «باشند.

هرچند عزاداری دسته اول بسیار ممتاز است اما نباید در آن متوقف بود ؛ بلکه باید از آن مدد جست و به دسته ی دوم ورود کرد.

پاسخ دهید