عید آغاز سال نوی مسیحی بر همه پیروان ادیان آسمانی و بر همه ایرانیان و به ویژه بر هموطنان عزیز مسیحی‌مان مبارک باد.

میلاد مسیح علیه السلام که مبدأ تاریخ در بخشی بزرگ از کره خاکی است برای ما مسلمانان نیز شادی‌آفرین است. برگ‌های کتاب مناسبات ما ایرانیان و مسیحیت و مسیحیان را بیشتر خوش‌گمانی‌ها و نیک‌رفتاری‌ها و یک‌رنگی‌ها و هم‌دلی‌ها به خود ویژه ساخته است تا کشمکش‌ها و ستیزها و ردیه‌نویسی‌ها.

آموزه‌های اسلامی نیز چه در قالب آیات وحی و چه در سخن و رفتار آورنده وحی و چه در تجربه‌ی پیروان وحی بیش از پیش به این مناسبات ژرفا و استواری بخشیده است. امروزه با سربلندی می‌توانیم دفتر گذشته را ورق بزنیم و در جای جای این کهن مرز و بوم ـ از گوشه روستاهای دور افتاده تا گفت‌وگوهای جهانی بین الادیانی، از کوچه بازارها گرفته تا بالاترین مناصب حکومتی، از باورهای عامه گرفته تا برترین دیوان‌های شعری ـ هزاران نمونه سوگمندانه ناشناخته را به رخ بکشیم که نشان می‌دهد دوگانه اسلام و مسیحیت در این سرزمین در بیشتر زمان‌ها لباس یگانگی زیر پرچم ادیان توحیدی بر تن داشته است. این به جز انبوه شگفت و قطعاً ناشناخته‌ی آموزه‌های اسلامی ما در باره‌ی عیسی مسیح علیه السلام و مادرش مریم‌ عذراء علیها السلام است.

این آرزو دست‌یافتنی است که پژوهشگران جوان ما به ویژه آن‌ها در فضای مطالعات تاریخی هستند به این دست موضوع‌ها که پایانی ندارد، دلبستگی و گرایش نشان دهند.

پاسخ دهید