صبح امروز دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ در غیاب استاد مشاور برگزار شد. این پایان‌نامه که راهنمایی آن بر عهده بنده و داوری آن بر عهده حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سیدمحمدتقی آل‌غفور بود، کوشیده است به این پرسش اصلی پاسخ دهد که «بر اساس اندیشه رهبری چگونه می توان از تاریخ برای ایجاد تمدن نوین اسلامی بهره برد؟».

این پایان‌نامه‌ی یکسره مستند به سخنان رهبر معظم انقلاب، سودمندی تاریخ را در چهار محور عبرت‌آموزی، تجربه‌آموزی، هویت‌سازی، و معرفت‌افزایی مورد بررسی قرار داده و وجود سنت‌های حاکم بر جامعه و نیز دین اسلام را به عنوان یک دین مشترک در گذشته و آینده مسلمانان عامل تعمیم‌پذیری تجربیات تاریخی برای سیاست‌گذاری‌های معطوف به آینده شمرده است.
بر این اساس، مهمترین وجه کاربست تاریخ شناخت عوامل پیشرفت و انحطاط تمدن پیشین اسلامی و مد نظر قرار دادن آن برای آینده تمدنی جهان اسلام است. اشاره به برخی عوامل کمتر مورد توجه در پیشرفت و انحطاط تمدن اسلامی مانند پاره‌ای عادت‌های تاریخی، جریان‌های تکفیری، بهره بردن از هنر و رسانه، نظام‌سازی و تصمیم‌گیری‌های به موقع را می‌توان از نوآوریهای این پایان‌نامه شمرد.

پاسخ دهید