یکی دیگر از رویدادهای شایسته ذکر دوران دوری از تلگرام، برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب «تأملات کلامیه» از سوی گروه تاریخ دانشگاه الزهراء و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و انجمن علمی دانشجویی تاریخ در تالار حافظ دانشگاه الزهراء در تاریخ شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ بود.
کتاب «تأملات کلامیه» از سوی آیت‌الله محمدحسن هَردِنگی (۱۲۶۰ ـ ۱۳۲۷ ق.) (هردنگ از توابع بیرجند است) جد خاندان فرهیخته راشدمحصل نوشته شده و از سوی آقای دکتر علیمحمد ولوی عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء تصحیح و شرح و در سال ۱۳۹۶ از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شده است.
این کتاب دارای چهار مقام در باره اثبات واجب الوجود، اثبات نبوت، اثبات امامت و اثبات معاد است و در مقدمه آن با عنوان (در بیان اموری که دانستن آن لازم است) به تقلید، طرق استحصال معرفت دینی، معنی اسلام و ایمان، و معنی و مراتب معرفت پرداخته شده است.
مصحح محترم کتاب هم در مقدمه خود، پس از معرفی منطقه هردنگ، به این محورها پرداخته‌اند: شرح حال آخوند ملامحمدحسن هردنگی، منزلت علمی آخوند، آثار و تألیفات آخوند، معرفی کتاب، ویژگی‌های کتاب، و چند نکته در باب تصحیح کتاب.
در این نشست ابتدا آقای دکتر ولوی به عنوان مصحح، کلیاتی در باره کتاب و فرایند تصحیح آن بیان کردند سپس دیدگاهه‌ای حقیر بیان شد که آقای دکتر ولوی هم به آن پاسخ دادند. سپس آقای دکتر محمدرضا بارانی ملاحظاتی را مطرح ساختند و آقای دکتر ولوی معطوف به آن هم نکاتی را بیان کردند. دبیری این جلسه با سرکار خانم هدیه تقوی بود.
با توجه به تفاوت بسیار زیاد دیدگاه این حقیر با آقای دکتر ولوی در باره رابطه‌ی دانش تاریخ و علم کلام و حسب درخواست دانشجویان حاضر در جلسه، مقرر شد گفت‌وگویی در این باره در حضور دانشجویان داشته باشیم که هنوز این کار انجام نشده است.
متن مباحث ارائه شده حقیر در جلسه در اینجا در دسترس است.

پاسخ دهید