بخش دوم

این کنگره همچون هر فعالیت علمی و فرهنگی دیگر نگاه‌هایی موافق و مخالف را به دنبال داشته است. بنده در نگاهی کلی و واقع‌بینانه آن را و البته به صورت مشخص در بخش ویژه تاریخ و تمدن به یُمن همکاری … ⬿

بخش اول

سخن گفتن در باره کنگره‌ای که شش ماه از تشکیل آن می‌گذرد، تازگی ندارد ولی بر اساس وعده‌ای که برای انتشار مهمترین مطالب دوران دوری از تلگرام داده شده بود، این فرسته به آن کنگره اختصاص یافته است. کنگره بین … ⬿

نامه‌ی سرگشاده‌ی آیت‌الله یزدی، رئیس محترم جامعه‌ی مدرسین، خطاب به مرجع ممتاز شیعه، حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی(دامت برکاته) را از زوایای مختلف می‌توان خواند و فهم کرد. الآن که با پاهای تاول زده و خسته روبروی عَتبه‌ی امام حسین … ⬿

تو چراغ خود برافروز

امروز صبح برای خرید به مغازه محله رفتم (این غیر از مغازه ای است كه در نوشته ای دیگر درباره اش نوشتم). پیش از من مشتری دیگری در مغازه بود. عاقله مردی كه همراه با دخترش آمده بود. منتظر شدم … ⬿

صبح امروز ۷ آبان ۱۳۹۷ گردهمایی مدیران محترم گروههای تاریخ سراسر کشور در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تشکیل شد. این جلسه که به درخواست کارگروه تاریخ وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و شورای تحول و ارتقای علوم … ⬿