این مطلب پاسخ تکمیلی جناب آقای دکتر جمشیدی به اظهارات من در مناظره شبکه ۴ با ایشان است‌.

بدیهی است توضیحات لازم را در اولین فرصت برای علاقه مندان به این بحث ارائه خواهم کرد.

  • علامه مطهری؛ فروافتاده به درّه‌ی «التقاط» یا فاتحِ قلّه‌ی «خلوص»؟!/ آیا شهید مطهری در تحلیل «ختم نبوت» از آموزه «امامت» فاصله گرفته است؟
  • مهدی جمشیدی: در مناظره‌ای که هفته‌ی پیش با آقای مهدی نصیری داشتم و از شبکه‌ی چهار پخش گردید، انتقادها و اشکال‌های متعدّدی نسبت به علامه مطهری مطرح شد که از این‌ جهت که انتقادی و چالشی بوده، هرگز موجبِ ناخرسندی نیست، بلکه برای شخصِ من، خوشایند و شیرین است، امّا از‌آن‌سو، لازم است اوّلاً مسأله‌ها و مشکله‌ها در «تناسب با ظرفیّتِ زمانیِ یک مناظره‌ی تلویزیونی» مطرح شوند تا میزِ مناظره، آکنده از گِره‌های گشوده نشده و پرسش‌های معلّق، رها نگردد؛ و ثانیاً، «مجالِ عادلانه» به طرفی که باید دفاع کند و پاسخ‌گو باشد، داده شود و از «انعقادِ کلام» وی ممانعت نشود.
  • این نقص و کاستی در گفتگوی یاد شده، مرا بر آن داشت که به بخشی از «ناگفته‌ها»ی خویش در مقامِ دفاع از تفکّرِ علامه مطهری اشاره کنم تا چنین تصوّر نشود که در اندیشه‌ی ایشان، خللی راه یافته است و مطهری، آن‌گونه که تاکنون درباره‌اش گفته شده، نیست. ازجمله، درباره‌ی «التقاطی‌بودنِ» علامه مطهری، سخن‌ها گفته شد و دراین‌میان، به کتابِ «ختمِ نبوّت» اشاره گردید و ادّعا شد که وی در این نوشته، متأثّر از نظریه‌ی غربیِ و غیردینیِ «پیشرفتِ خطیِ تاریخ» بوده است و این نظریه، بر استدلال‌هایش سایه افکنده است.
  • من در همان نشست، پاسخ‌هایی را از زبانِ مطهری نقل کردم و نشان دادم که حقیقت، چیزِ دیگری‌ست، امّا به‌هرحال، همیشه حمله‌کردن، آسان‌تر از دفاع‌کردن است و «حمله‌های نقطه‌ای»، به «دفاع‌های تفصیلی» نیاز دارند.

پاسخ دهید