صبح فردا قرار است بنده با موضوع «دستاوردهای انقلاب نبوی و انقلاب اسلامی در چالش‌های مشابه فرهنگی ـ اجتماعی» صحبتی در جشنواره تولید و انتشار آثار فرهنگی و هنری مبلغان مجازی و فعالان فرهنگی و رسانه‌ای مرتبط با دفتر تبلیغات … ⬿