در نگاه بسیاری از حوزویان رسالت حکومت اسلامی، اقامه احکام شرعی است. بنیان این تصویر در ۴۰ سال گذشته تغییر چندانی نداشته است، اما تصوری که از شریعت و فقاهت داشته‌اند، دستخوش قبض و بسط شده است. جریان‌های سنتی حوزه … ⬿

مقدمه چندی پیش «سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت» همراه با بیانیه‌ای از رهبر معظم انقلاب (در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۷) منتشر شد. این عبارت کوتاه در مقدمه یادداشت معظم‌له، بیانی رسا در معرفی این سند است: این سند اهمّ … ⬿

 اعضای کلیدی و گروه‌های مرجع نقش مهمی در کنترل اجتماعی دارند. به این معنا که معمولاً کنش‌گران، برای ارزیابی و داوری در باره‌ی کارهایی که انجام می‌دهند، خود را با گروه های داوری و «گروه های استنادی » سنجیده و … ⬿