وقتی حضرت محمد(ص) از رسالتِ اخلاقی خود گفت، بیش از آن‌که صاحبان قدرت و ثروت به سویش بیایند و سخنش را بشنوند، این فقیران و بی‌خانمان‌ها بودند که دعوتش را اجابت کردند و به سراغش آمدند. گویی اخلاق گمشده‌ی آنان … ⬿

خانواده هسته نخستین جامعه و بنیادی‌ترین کانون پیشرفت اجتماعی و تربیت شهروند فرهیخته است. آرزوی داشتن جامعه‌ای پیشرفته بدون سرمایه‌گذاری شایسته در خانواده چیزی بیش از یک خیال‌پردازی نیست. بازتعریف نقش اجتماعی روحانیان به مثابه یک عالم دینی، عرصه‌هایی کاملا … ⬿

امام صادق علیه السلام در یک سخنرانی ویژه که مرحوم کلینی در باب «مولد النبی صلی الله علیه و آله و وفاته» از ابواب التاریخ کتاب گران‌بهای الکافی (ج ۱، صص ۴۴۴ ـ ۴۴۵ چاپ مرحوم علی‌اکبر غفاری؛ ج ۲، … ⬿