هفته وحدت فرصتی دوباره برای سخن گفتن از موضوع همچنان زنده و حیاتی همگرایی مسلمانان است. همگرایی اسلامی بیش از آن که یک مفهوم سیاسی یا اجتماعی باشد، یک مفهوم دینی است و به نظر می‌رسد مناسب‌ترین واژه دینی که … ⬿

مقدمه چگونه می‌توان به متونی که ادعا می شود بیش از هزار سال قبل صادر شده‌اند اعتماد کرد؟ می‌بینیم در باره‌ی حوادثی که در زمان خود ما اتفاق می افتند به راحتی تحریف صورت می پذیرد؛ چطور باور کنیم حدیثی … ⬿

این روزها با هفته‌ی وحدت دم‌خور است. در این هفته تلاش می‌شود تا با تکیّه بر ضرورت هم‌دلی و وحدت در میان مسلمانان، نه تنها اختلاف شیعه و سنّی بر سرِ تاریخ تولّد پیامبر (صل‌ّالله علیه و آله) حل شود، … ⬿