یکی دیگر از رویدادهای شایسته ذکر دوران دوری از تلگرام، برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب «تأملات کلامیه» از سوی گروه تاریخ دانشگاه الزهراء و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و انجمن علمی دانشجویی تاریخ در تالار حافظ دانشگاه … ⬿

– یکی از خصال بسیار مهم مراجع عظام در طول تاریخ مرجعیت، ارتباط دائمی و بدون تبعیض با همه‌ی اقشار و گروه ها بوده است؛ بدون آن که ذره ای وابستگی حزبی به هیچ کدام از آن ها پیدا کنند. … ⬿