بحثی که شب گذشته در مؤسسه‌ی علمی فرهنگی آفاق حکمت با عنوان «پیامدهای یکسان‌انگاری گفتمان‌های جنگ و جهاد در مواجهه با صلح امام حسن علیه السلام» ارائه شد، گزیده‌ای از بحثی است که قبلا به تفصیل در پژوهشکده تاریخ اسلام … ⬿

حد و مرز توانایی فقه و حوزه در تمدن سازی اسلامی در گفتگوی ایرنا با مهدی نصیری

بر اساس مبانی کلامی شیعه، قوام دین و دنیا به حاکمیت مبسوط الید حجت معصوم (نبی و یا امام) خداوند بستگی دارد و اگر این حاکمیت سلب شود و لو آن که معصوم حاضر و ظاهر باشد و به خصوص … ⬿