– در وضعیّت‌های غیرطبیعی رعایت اخلاق کار دشوارتری است. در شرایط طبیعی انگیزه برای دزدی، دروغ، زیرآب‌زنی، تهمت، رشوه، و خیانت کم است؛ امّا در وضعیّت‌های غیرطبیعی، به دلیل ترس از آینده‌ی مبهم و نیز به دلیل آن‌که منافع آدمی … ⬿

سابقه ی تأسيس نهاد مرجعيت به زمان ائمه ی طاهرین (علیهم السلام) باز می‌گردد و در حقیقت خود آن بزرگواران با کلمات و اشاراتشان این نهاد را برای دوره ی غیبت تدارک دیدند. و تاریخ نیز نشان داد که این … ⬿