فرهنگ و کنش های فرهنگی با قلب انسان ها سر و کار دارند؛ درست به همین دلیل است که یک فرهنگ، تا با فطرت هماهنگی نداشته باشد نمی تواند به منطقه ای صادر شود؛ اگر هم برود برای مدتی طولانی … ⬿

فضای حزن‌آلود و درد اندود و از سوی دیگر حماسی و فخرآفرین ایام اربعین در کربلا مجالی برای قلم‌ زدن و حوصله و حالی برای حرف زدن تفصیلی از مباحث نظری باقی نمی‌گذارد، ولی بی‌اختیار دریچه‌هایی به سوی اندیشیدن در … ⬿

امسال این امکان را داشتم که قدم‌زنان از نجف تا کربلا بروم. مثل همه‌ی راه‌پیمایان، از نذري شیعیانِ مهربانِ عراقی استفاده کردم، در موکب‌هایشان و در میان جمعیّت سوگوار خوابیدم، با آن‌ها هم‌کلام شدم، با غیر ایرانی‌ها سخن گفته و … ⬿