بخش دوم

این کنگره همچون هر فعالیت علمی و فرهنگی دیگر نگاه‌هایی موافق و مخالف را به دنبال داشته است. بنده در نگاهی کلی و واقع‌بینانه آن را و البته به صورت مشخص در بخش ویژه تاریخ و تمدن به یُمن همکاری … ⬿

بخش اول

سخن گفتن در باره کنگره‌ای که شش ماه از تشکیل آن می‌گذرد، تازگی ندارد ولی بر اساس وعده‌ای که برای انتشار مهمترین مطالب دوران دوری از تلگرام داده شده بود، این فرسته به آن کنگره اختصاص یافته است. کنگره بین … ⬿

نامه‌ی سرگشاده‌ی آیت‌الله یزدی، رئیس محترم جامعه‌ی مدرسین، خطاب به مرجع ممتاز شیعه، حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی(دامت برکاته) را از زوایای مختلف می‌توان خواند و فهم کرد. الآن که با پاهای تاول زده و خسته روبروی عَتبه‌ی امام حسین … ⬿